2. Kâbe hizmetlerinden biri olan Kıyâde’nin anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Câhiliye devrinde Mekke’de ordu kumandanlığını ve kafile başkanlığı

B) Kabileye ait sancağı koruyan kimse

C) Kabenin bakımı ve anahtarlarının muhafazası

D) Kâbe’yi ziyarete gelenlere su temin etme

E) Hacıları ağırlama ve yiyecek temin etme

 

Cevap: A