1. Arap yarımadasının dünya ve İslâm tarihi açısından bakıldığında oldukça önem taşıyan, Hz. Muhammed’in doğduğu, yaşamını sürdürdüğü, İslam’ın ilk yayılmaya başladığı bölge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hadramut   B) Tihâme   C) Yemâme   D) Necid   E) Hicaz

 

Cevap: E