15. Hz. Ömer ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kureyş kabilesinin Benî Ümeyye koluna mensuptur.

B) Hulefâ-yi Raşidîn devrinin ikinci halifesidir.

C) On yıl kadar hilâfet makamında kalmıştır.

D) En meşhur lakabı, hak ile batılı birbirinden ayıran anlamına gelen “Fârûk”tur.

E) İslâm tarihinde “emîrü’l-mü’minîn” tabiri ilk defa kendisi için kullanılmıştır.

 

Cevap: A