14. Hz. Ebû Bekir ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kureyş kabilesinin Teymoğulları koluna mensuptur.

B) Ebû Kuhâfe adıyla tanınan babasının adı Osman’dır.

C) Annesi Ümmü’l-Hayr Selma bint Sahr’dır.

D) 573 yılında Medine’de doğmuştur.

E) Câhiliye dönemindeki adı Abdü’l-Kâbe’dir.

 

Cevap: D