8. Hz. Muhammed’in Medine’ye hicreti sırasında Medine’deki sosyal ve siyasî yapı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Benî Kurayza, Benî Kaynukâ’ ve Benî Nadîr kabilelerinden oluşan Yahudiler bulunmaktaydı.

B) Medine’de merkezi bir otorite yoktu.

C) Arap ve Yahudi kabileleri birbirinden bağımsız bir şekilde ayrı ayrı mahallelerde yaşıyorlardı.

D) Kan davaları yaygındı.

E) Medine’de Güney Arabistan kökenli Kinâne ve Hazrec kabileleri bulunmaktaydı.

 

Cevap: E

You have no rights to post comments