7. Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yapımında başta Hz. Muhammed olmak üzere muhacirler ve ensâr fiilî olarak çalışmıştır.

B) Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Suffe yapılmıştır.

C) Hz. Muhammed kendisine gelen elçileri mescidde “Elçiler Sütunu” adını taşıyan bir direğin önünde kabul ederdi.

D) Temelleri taştan, daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.

E) Sadece cuma namazlarının bir arada kılındığı bir yerdi.  

 

Cevap: E

You have no rights to post comments