5. Habeşistan hicreti ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hicret süreci yaklaşık iki yıl devam etti.

B) Hicret edenler baskıya maruz kalanlar arasından seçildi.

C) Hz. Muhammed nübüvvetin beşinci yılında (615) Müslümanların bir kısmını Habeşistan’a göndermeye karar verdi.

D) İlk gönderilenler arasında Hz. Muhammed’in damadı Hz. Osman ile kızı Rukıyye de vardır.

E) Mekkeliler Habeşistan’a hicret eden Müslümanları Habeş hükümdarından iade edilmelerini istedi. 

 

Cevap: B