4. Risâletinden önce Hz. Peygamber’in Ukâz panayırında dinlediği, tevhîd inancına vurgu yapan ve yakında gelecek peygamberi müjdeleyen konuşma kime aittir?

A) Varaka b. Nevfel

B) Hassân b. Sâbit

C) Hz. Ebû Bekir

D) Kus b. Sâide el-İyâdî

E) İmruü’l-Kays b. Hucr 

 

Cevap: D

You have no rights to post comments