3. Hz. Peygamber’in Hz. Hatice ile evliliği ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Evliliğe Nefîse bint Ümeyye (Münye) aracı olmuştur.

B) Meysere’nin Hz. Peygamber hakkındaki gözlem ve kanaatleri Hz. Hatice üzerinde etkili olmuştur.

C) Bu evlilikle Hz. Peygamber aynı zamanda üvey baba olmuştur.

D) Ebû Tâlib ve Hz. Peygamber’in diğer amcaları Hz. Hatice’yi amcası Amr b. Esed’den istemişlerdir.

E) Hz. Peygamber ile Hz. Hatice arasında daha önceden bir akrabalık bağı yoktur. 

 

Cevap: E

You have no rights to post comments