19. Aşağıdakilerden hangisi haram kavramının unsurlarından biri değildir?

A) Özünde bir kötülük veya zarar bulunmak

B) Yasaklığı kesin bir ifadeyle sabit olmak

C) Sübut yönünden kesin bir delil ile yasaklanmak

D) Vasfında bir kötülük veya zarar bulundurmak

E) Delâlet açısından zanni bir ifadeyle yasaklanmak 

 

Cevap: E

You have no rights to post comments