18. Iskat ruhsatı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ruhsat, azimet değildir.

B) Ruhsat, azimet olmuştur.

C) Azimet veya ruhsata uymak serbesttir.

D) Ruhsatın kullanılmaması evlâdır.

E) Azimeti tercih mümkündür.

 

Cevap: B

You have no rights to post comments