3. Aşağıdakilerden hangisi imama ilk rükûda yetişen kimsedir?

 

A) Lâhik B) Mesbuk C) Sâhib-i tertîb D) Münferid E) Müdrik

 

Cevap E