4. Aşağıdaki terimlerden hangisi öğle ve ikindi namazlarının birleştirilerek öğle vaktinde kılınmasını ifade eder?

A) Cem-i te’hîr    B) Cem-i sûrî    C) Sâhib-i tertib    D) Cem-i takdîm     E) Cem’u’s-salâteyn 

 

Cevap: D