12. Kurbanın derisiyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kurbanın derisi, demirbaş olarak kullanılacak bir eşya ile değiştirilebilir.

B) Kurbanın derisi öncelikle fakirin hakkıdır.

C) Kurban derisi, tüketilecek bir eşya ile takas edilemez.

D) Kurbanın derisi, sahibi tarafından hiçbir biçimde kullanılamaz.

E) Kurban sahibi deriyi satacak olursa bedelini tasadduk eder.

 

Cevap: D

You have no rights to post comments