13. Aşağıdakilerden hangisi Hanefîlere göre udhiyye kurbanı kesme şartlarından biri değildir?

A) Mukim olmak   B) Seferî olmamak   C) Sağlıklı olmak   D) Hür olmak   E) Akıl sağlığı yerinde ve büluğa ermiş olmak 

 

Cevap: C

You have no rights to post comments