15. Hıristiyan geleneğine göre, kutsal kitap inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Suriye’deki Hıristiyanlar Luka; Yunanistan’daki Hıristiyanlar ise Matta İncili’ni kullanmışlardır.

B) Hıristiyanlığın kutsal kitabı Eski ve Yeni Ahid’den meydana gelen Kitâb-ı Mukaddes’tir.

C) Hıristiyan inancına göre Tanrı’nın ezelî, ebedî ilahî vahyi İsa’da gerçekleşmiştir, vahiy İsa’nın kendisi olup, Yeni Ahid metinleri ise o vahyi tasvir etmektedir.

D) Hıristiyanlar Kitâb-ı Mukaddes’i oluşturan yazıların tamamının Kutsal Ruh tarafından ilham edilmiş Tanrı kelâmı olduğuna inanmışlardır.

E) Hıristiyanlar Tanrı’nın İsa’yla yaptığı ahdi yeni kabul etmişler ve bu ahdin yazılı belgeleri addedilen metinlere de Yeni Ahid ismini vermişlerdir.

 

Cevap: A