14. Allah’ın birliğini ifade eden ve İslâm’ın en temel ilkesi olan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hidayet   B) İman   C) Vücud   D) Tevhid   E) Teslimiyet 

 

Cevap: D