13. Kader ve kaza inancının irtibatlı olduğu ilâhî sıfatlar aşağıdakilerin hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir?

A) Semi ve basar sıfatları

B) Kıdem ve beka sıfatları

C) Kıyam bizzat ve muhalefetün hilhavadis sıfatları

D) İlim, irade, kudret ve yaratma sıfatları

E) Kelam ve vahdaniyet sıfatlar

 

Cevap: D