12. Peygamberliğin temel özellikleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Peygamberler isteyen herkese her zaman mucize gösterirler.

B) Peygamberlik Allah Teâlâ’nın kulları arasından seçtiği şahıslara lutfettiği ve insanların kendi istek ve çabalarıyla elde edemeyecekleri bir görevdir.

C) Her ümmete kendi dilleriyle hitap eden peygamber gönderilmiştir.

D) Peygamberlerin kesin sayısı hakkında kesin bir rakam vermek mümkün değildir.

E) Peygamberler Allah’ın kendilerine bildirdikleri dışında gaybı bilmezler.

 

Cevap: A