11. İslâm’ın mucize anlayışıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Allah nübüvvetle görevlendirdiği peygamberlerin doğruluklarını kanıtlamak amacıyla tabiat kanunlarını aşan bazı olaylarla onları desteklemiştir.

B) Mucizeler insanın sadece duyularına hitap eder.

C) Mucizeler hiç bir zaman insanların güç yetirebileceği olaylar değildir.

D) Allah’ın izni, iradesi ve gücüne bağlı olarak gerçekleşen mucizeler yalnız peygamberlerin veya onlara teklifte bulunan insanların isteğiyle gerçekleşmezler.

E) Son peygamberin en büyük mucizesi Kur’ân- ı Kerîm olmuştur.

 

Cevap: B