10. İslâm’ın ölümden sonraki diriliş inancıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A) Ölümden sonra diriliş, sadece ruhların yaratılması yoluyla gerçekleşecektir.

B) Ölümden sonra diriliş, kıyamet kopmadan bu dünyada gerçekleşecektir.

C) Ölümden sonra diriliş, kıyametin kopmasından sonra insanların bedenlerinin diriltilip, ruhlarıyla birleştirilmesi yoluyla gerçekleşecektir.

D) Ölümden sonra diriliş, sadece dünyadaki bedenlerin diriltilmesiyle gerçekleşecektir.

E) Ölümden sonra diriliş, insan için dünyadakinden farklı yeni bir bedenin yaratılmasıyla gerçekleşecektir.

 

Cevap: C