8. Aşağıdakilerden hangisi “iyi insan” tanımında yer almaz?

A) Başkasına faydası dokunan kimse

B) Dini ve ahlâki anlamda olabildiğince kusurları asgari düzeye inmiş kimse

C) Kendisi için değil, başkaları için yaşayan kimse

D) İyilikleri emreden, kötülüklerle mücadele veren kimse

E) Ben yaşayayım da başkaları açlıktan ölürse ölsün diyen kimse

 

 

Cevap: E