7. Dinî uygulamalardan bir kısmını dine aykırı uygulamalarla değiştirmek anlamına gelen irtidat şekli aşağıdakilerden hangisidir?

A) İtikadî irtidat   B) Bireysel irtidat   C) Toplumsal irtidat   D) Siyasî irtidat   E) Amelî irtidat

 

Cevap: E