20. Nebevî tefsirin fonksiyonları aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyan ve Teşrî

B) Tercüme ve Meal

C) Mukayyed ve Hass

D) Meal ve Tevil

E) Mücmel ve Müphem 

 

Cevap: A