19. ''Arap dilinin kuralları dahilinde hareket edilerek Kur’ân’dan anlamlar üretmek" olarak tanımlanan te’vil çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bâtınî   B) İrfanî   C) Burhanî   D) Beyânî   E) İlmî

 

Cevap: D