18. Aşağıdakilerden hangisi Kur'ân'ın tefsir gerekçelerinden biri değildir? 

A) Kur’ân’ın, ilk muhataplarının terim olarak anlamını bilmedikleri bazı kavramlara yeni manalar yüklemesi 

B) Çeşitli edebî sanatları tefsir etme zaruretinin olması 

C) Bazı kelimelerin semantik tahlile ihtiyaç göstermesi

D) Bilimsel hakikatlerin açıklığa kavuşturulma zorunluluğunun olması

E) Ayetlerin muhkem olması

 

Cevap: E