14. Aşağıdakilerden hangisi tefsirin en az yararlandığı ilim dallarından biridir?

A) Siyer   B) Arapça   C) Kelam   D) Tarih   E) Hadis

 

Cevap: C