8. ”Biliniz ki Resulullah’ın haram kıldığı Allah’ın haram kıldığı gibidir.” hadisi aşağıdakilerden hangisini ifade eder?

A) Kur’ân’ı tefsir etme yetkisi sadece Resulullah’a aittir.

B) Resulullah’ın sünnetleri aynen farzlar gibi yapılmalıdır.

C) İbadetlerin Resulullah’ın gösterdiği şekilde yapılması gerekir.

D) Resulullah’ın bütün sözleri tıpkı Allah’ın sözleri gibidir.

E) Hz. Muhammed (s.a.v) hüküm koyma yetkisine sahiptir.

 

Cevap: E