9. Aşağıdakilerden hangisi Kur’ân’ın okunuş şekillerinden biri değildir?

A) Tahkik   B) Sahih   C) Tedvir   D) Hadr   E) Tertil 

 

Cevap: B