10. "Tencîm’ul Kur’ân" aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Kur’ân’ın parça parça indirilmesini

B) Kur’ân’ın tamamının tek celsede indirilmesini Kur'ân'ın bir kısmının Mekke'de bir kısmının Medine'de inmesini

C) Kur'ân'ın bir kısmının Mekke'de bir kısmının Medine'de inmesini

D) Kur’ân’ın Levh-i Mahfuz’dan Beytü’l İzze’ye indirilmesini

E) Kur’ân’ın yüce Allah tarafından Levh-i Mahfuz’a indirilmesini 

 

Cevap: A