11. Hükmen merfû haber olarak değerlendirilen sahabe tefsirleri aşağıdaki alanlardan hangisini kapsar?

A) Üslûbu’l Kur’ân’a dair hususları

B) Namaz ve hac gibi ibadet konuları Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları

C) Nüzûl sebepleri, mübhemâtü’l Kur’ân, gaybî konuları

D) Ahkam ayetlerinden hüküm istinbatı ile ilgili konuları

E) İtikadî ve ahlaki konularla muamelata dair hususları 

 

Cevap: C