12. Aşağıdakilerden hangisi sahâbenin tefsirde başvurduğu kaynaklardan biri değildir?

A) Sünnet

B) Tarih ilmi

C) Yahudi ve Hristiyan kültürü

D) Şiir

E) Kur'ân-ı Kerîm 

 

Cevap: B