18. Aşağıdakilerden hangisi eşzamanlı iletişimin üstünlüklerinden biridir?

A) Etkileşimli anlık grup tartışmaları yapılabilir.

B) Kaynaktan gelen mesaj istenildiği kadar incelenebilir.

C) Uzun süreli uğraşlar ve kapsamlı içeriklerin sunulması için kullanılabilir.

D) Alıcının kaynaktan gelen mesajı algılaması ve geribildirimde bulunması için geniş bir zamanı vardır.

E) Alıcının gelen mesajı anlamlandırmada yaşadığı eksikliklerinin anlık olarak fark edilmesi gerekir. 

 

Cevap: A