17. Web konferanslarında katılımcıların etkili ve etik iletişim kurmaları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Hızlı yazanlar diğer katılımcıların da yazmasına izin vermelidir.

B) Aynı yüz yüze iletişim kuruluyormuş gibi karşılıklı saygı ve empati çerçevesinde iletişim kurmalıdır.

C) Kendilerine söz verildiğinde mümkünse video ve mikrofonlarını açarak görsel-işitsel iletişim kurmalıdır.

D) Oturum öncesinde, amacı, katılımcıları, işleyiş biçimi konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.

E) Metin tabanlı sohbette dikkati çekebilmek için art arda birçok kısa mesaj yazmalıdır. 

 

Cevap: E