16. Bireylerarası iletişimde bir kişinin gerçek insan olarak algılanış derecesine ne ad verilir?

A) Sosyal etkileşim algısı

B) Siber varoluş

C) Benlik algısı

D) Sosyal bulunuşluk algısı

E) Sanal sosyal benlik

 

Cevap: D