13. Açık lisans altında eğitim, öğretim ve araştırma gibi etkinliklerde ücretsiz olarak kullanılabilen dijital eğitsel kaynaklara ne ad verilir?

A) Açık eğitsel kaynak

B) Paylaşımlı eğitim yazılımı

C) Genel ders malzemesi

D) Etik eğitim yazılımı

E) Özgür yazılım 

 

Cevap: A