12. Deontolojik kuramlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sonuç olumlu olsa veya fayda sağlasa bile etik ilkeler açısından yanlış olabilir.  

B) Sonuçsalcı olmayan kuramlardır.

C) Mesleklerle ilgili bilinmesi ve uyulması gereken ahlaki değerler ve etik kuralları üzerinde durmaktadır.

D) Eylemlerin sonuçları değil, eylemin kendisi ile ilgilenir.

E) Bir eylem kendi başına iyi ya da kötü olarak değerlendirilmez. 

 

Cevap: E