11. Teknolojinin yardımıyla genellikle sanal bir ortamda kişi veya kurumlara maddi veya manevi zarar verilmesine ne ad verilir?

A) Bilişim Hukuku

B) İnternet Etiği

C) e-İntihal

D) Bilişim Suçu

E) Teknolojik Korsanlık 

 

Cevap: D