21. Sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yap­ması yasaktır?

A) İşaret vermeden şerit değiştirmesi

B) Aracın cinsine ve hızına uygun şeritten gitmesi

C) Gidişe ayrılan en sol şeridi geçiş amaçlı olarak kullanması

D) Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritteki araçların güvenli geçişlerini beklemesi

 

Cevap: A

22. Şekildeki karşılaşmada öncelikle görev hâlindeki itfaiye aracının geçmesi gerekir.

Bu durum aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır ?

A) Otomobilin tali yolda olması

B) İtfaiye aracının ana yolda olması

C) İtfaiye aracının geçiş üstünlüğüne sahip olması

D) İtfaiye aracının diğer araca göre daha güçlü olması

 

Cevap: C

24. Grafikte ülkemizde meydana gelen trafik kazalarına ait kaza faktörleri ve kusur yüz­deleri (%) verilmiştir.

Verilere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir?

A) Trafik kazalarında en büyük kusur insanlardadır.

B) Araç sayısı nüfusa bağlı olarak artmaktadır.

C) Araç sayısı yolların gelişmesine bağlı olarak artmaktadır.

D) Yolcu ve yük taşınmasında genellikle kara yolu kullanılmaktadır.

 

Cevap: A

23. 

Resimde görülen koruma başlığını, aşağıda verilen­lerden hangilerinin kullan­ması zorunludur?  

 

I- Motosiklet yolcuları

II- Motosiklet sürücüleri

III- Motorlu bisiklet yolcuları

IV- Motorlu bisiklet sürücüleri

 

A) I ve II

B) III ve IV

C) I, II ve III

D) I, II, III ve IV

 

Cevap: D

 

25. 

I- Reflektör

II- İlk yardım çantası

III- Flaşörlü yanıp sönen, sarı ışıklı dönerli uyarı lambası

Lastik tekerlekli traktörlerde yukarıdaki teçhizattan hangilerinin bulundurulması zorunludur?

 

A) I ve II

B) I ve III

C) II ve III

D) I, II ve III