26. Sola dönüş yapacak olan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması yanlıştır?

A) Dar bir kavisle dönmesi

B) Döneceği yönü önceden işaretle bildirmesi

C) Dönüşünü tamamladıktan sonra hızına uygun şeride girmesi

D) Kurallara uygun olarak karşıya geçen yayalara ilk geçiş hakkını vermesi

 

Cevap: A

27. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda, aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır?

A) Tali yoldan ana yola çıkan sürücülerin, ana yoldan geçen araçlara yol vermesi

B) Dönüş yapan sürücülerin, doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi

C) Bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi

D) Motorlu araçlardan sağdakinin, soldan gelen araca yol vermesi

 

Cevap: D

29. Şekle göre hangi numaralı araçlar hatalı park edilmiştir?

A) Yalnız III 

B) I ve II

C) I ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: C

28. 

I. Ambulansa eskortluk yapmak

II. Taşıt yolu üzerinde yer açmak

III. Bir kavşakta ise kavşağı derhal boşaltmak

Geçiş üstünlüğü bulunan bir aracın duyulur veya görülür işaretini alan araç sürücüsü, yukarıda verilenlerden hangilerini yapmak zorundadır?

A) Yalnız I 

B) I ve II

C) II ve III

D) I, II ve III

 

Cevap: C

30. Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleyin seyrederken yapılması yasaktır?

A) Geçme sırasında öndeki aracın ışıkla uyarılması

B) Karşılaşmalarda uzun hüzmeli farların yakılması

C) Öndeki araç yakından izlenirken kısa hüzmeli farların yakılması

D) Sis ışıklarının sadece sis, kar ve şiddetli yağmur sebebiyle görüşün yetersiz olduğu hâllerde kullanılması

 

Cevap: B