41. Yağmurlu havada, sileceklerin camı yeteri kadar temiz silememesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Havanın serin olması

B) Silecek lastiklerinin eskimesi

C) Cam suyu seviyesinin azalması

D) Silecek motorunun yavaş çalışması

 

Cevap: B

42. Aşağıdakilerden hangisinin her periyodik bakımda değiştirilmesi gerekir?

A) Polen filtresinin

B) Fren hidroliğinin

C) Araç lastiklerinin

D) Soğutma suyunun

 

Cevap: A

44. Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasına neden olmaz?

A) Klimanın açık olması

B) Ani duruş ve kalkış yapılması

C) Hava filtresinin değiştirilmesi

D) Camlar açık şekilde seyahat edilmesi

 

Cevap: C

43. Aşağıdaki durumların hangisinde aracın kurallara uygun olarak durdurulması ve kontağın kapatılması gerekir?

A) Gösterge panelinde cam rezistans lambasının yanması

B) Araçtan yanık kablo kokusunun gelmesi

C) Klimanın yeteri kadar serinletmemesi

D) Araç yakıtının azalması

 

Cevap: B

45. Trafik adabı;

I. Denetim ve ceza korkusuyla yazılı kurallara uymak,

II. Yazılı olmayan, trafik içerisinde karşılıklı anlayış ve empati gerektiren davranışları oluşturmak ve bu davranışları alışkanlık hâline getirmektir.

Verilenler için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) I. doğru, II. yanlış

B) I. yanlış, II. doğru

C) Her ikisi de doğru

D) Her ikisi de yanlış

 

Cevap: B