15. Mescid-i Nebevî ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Temelleri taştan daha yukarısı kerpiçten inşa edilmiştir.

B) Hz. Muhammed döneminde askeri işlerin görüldüğü bir mekân olarak da kullanıldı.

C) Kimsesiz Müslümanlarla ilim tahsil etmek isteyen sahâbîlerin barınması için arka kısmına Üstüvânetü’l-Vüfûd inşa edilmiştir.

D) Bazen bazı duruşmalar burada yapılırdı.

E) Elçilerin kabul edildiği yer olarak kullanılmıştır.

 

Cevap: C