14. Medine Belgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Günümüzde Medine Anayasası, Medine Vesîkası, Medine Belgesi ve Medine Sözleşmesi gibi isimlerle anılır.

B) Araştırmacılar tarafından kırk bir madde olarak düzenlendiği bilinmektedir.

C) Belge daha ilk maddede bir savaş durumunda Müslüman olmayanların da Müslümanlarla birlikte saldırgana karşı savaşacaklarını öngörür.

D) Belge Yahudilerin Mekke müşriklerine veya onların işbirlikçilerine bir yardım yahut himaye hakkı vermelerini yasaklar.

E) Bu belge ile Medine’deki müşrik Araplar ve Yahudiler, Müslümanları dinî, siyasî ve sosyal açıdan tanımış oldular.

 

Cevap: B