16. Akdin üç temel unsuru aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Taraflar, ehliyet, irade beyanı

B) Meclis birliği, irade beyanı, icâb-kabul uygunluğu

C) Taraflar, irade beyanı, akdin konusu

D) Akdin konusu, irade beyanı, meclis birliği

E) İcâb-kabul, meclis birliği, rıza 

 

Cevap: C

17. Hanefîlere göre aşağıdaki boşamalardan hangisi ric'î talak sayılır?

A) Üçüncü talak

B) Nikâhtan sonra zifaftan önceki talak

C) Kinayeli sözlerle yapılan talak

D) Kocanın bir bedel karşılığında boşaması

E) Sarih sözlerle yapılan talak

 

Cevap: E

19. Aşağıdakilerden hangisi kısâs suçları kapsamındadır?

A) Adam öldürme

B) Hırsızlık

C) Zina iftirası

D) Zina

E) İçki içme

 

Cevap: A

18. Evlilik için hem velinin, hem de evlenecek kızın rızasının şart olduğu velayet türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Velâyet-i nesep

B) Velâyet-i şirket

C) Velâyet-i icbâr

D) Velâyet-i hassâ

E) Velâyet-i âmme

 

Cevap: B

20. Allah ve kul hakkı ortak olup, Allah hakkının daha ağırlıklı olarak ihlal edildiği suçlara aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilebilir?

A) Zina iftirası

B) Zina suçu

C) İçki içme suçu

D) Adam öldürme suçu

E) Yaralama suçu 

 

Cevap: A