6. Aşağıdakilerden hangisi İbâzî ekolünün hukuki konulardaki başvuru kaynaklarından biri değildir?

A) Kitâb

B) Kendi imamlarının ictihadları

C) Mürsel maslahat

D) Kıyas

E) Sünnet

 

Cevap: D

7.  I. Sahabi kavli

   II. Kıyas

  III. İstihsan

  IV. Istıslâh

Yukarıdaki İslam Hukuku kaynaklarından hangileri bir yöntemdir?

A) I ve II

B) I ve III

C) I ve IV

D) I, III ve IV

E) II, III ve IV

 

Cevap: E

9. Vâcibin edâ edileceği vakit açısından yapılan taksiminde aşağıdakilerden hangisi mutlak vacibe örnektir?

A) Ramazan orucu

B) Hac

C) Beş vakit namaz

D) Muayyen vakitli nezir (adak)

E) Ramazan orucunun kazası 

 

Cevap: E

8. Yalan üzerine birleşmeleri düşünülemeyen bir sayıdaki topluluğun kendileri gibi bir topluluktan naklettikleri sünnet çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Müstefiz sünnet

B) Aziz sünnet

C) Âhâd sünnet

D) Mütevatir sünnet

E) Meşhur sünnet 

 

Cevap: D

 

10. Aşağıdakilerden hangisi hükmün unsurlarından biri değildir?

A) Hükmün kendisi

B) Hükmü koyan hâkim (şâri)

C) Hükmün muhatabı (mükellef)

D) Hükmün delilleri

E) Hükme konu olan fiil 

 

Cevap: D