Aşağıdakilerden hangisi beş Budist emir arasında yer almaz?

A) Yaşayan canlıları öldürmemek

B) Verilmeyen şeyi almaktan kaçınmak

C) Yalan söz söylemekten kaçınmak

D) Anne ve babaya ''of'' bile dememek

 

Cevap: D

Mecusiliğin kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Brahma

B) Yasna

C) Gizna

D) Zerdüşt

 

Cevap: D

İmamın camide namaz kıldırdığı yere ne denir?

A) Minber

B) Mihrap

C) Kürsü

D) Sütun

 

Cevap: B

Sabah ezanında ek olarak söylenen söz aşağıdakilerden hangisidir?

A) hayya alel-salah

B) eşhedû enne Muhammeden resulullah

C) es-salatu hayrun mine’n nevm

D) hayya alel-felah

 

Cevap: C

Namaz kıldıran kişiye ne denir?

A) Müezzin

B) Vaiz

C) Vaize

D) İmam

 

Cevap: D