Siyasal otoritenin dini otoritenin önüne geçmesine ne denir?

A) Teokrasi

B) Oligarşi

C) Bizantinizm

D) Otarşi

 

Cevap: C

Aşağıdakilerden hangisi Kuran'da rüya tabiri yaptığı söylenen peygamberdir?

A) Hz. Davud

B) Hz. Süleyman

C) Hz. İlyas

D) Hz. Yusuf

 

Cevap: D

Lukata ne demektir?

A) Ödünç verilmiş mal

B) Buluntu mal

C) Değerini yitirmiş mal

D) Sahipli mal

 

 

Cevap:B

Allah'ın mükemmel yaratan, devamlı yaratan anlamına gelen ismi aşağıdakilerden hangisidir?

A) el-Münecci

B) el-Hallak

C) el-Muhit

D) el-Melik

 

Cevap: B

Aşure aşağıdaki tarihlerden hangisinde başlar?

A) Kameri takvime göre muharrem ayının onuncu günüdür.

B) Kameri takvime göre ramazan ayının sonudur.

C) Kameri takvime göre ramazan ayının ilk haftasıdır.

D) Kameri takvime göre ramazan ayının on beşinci günüdür.

 

Cevap:A