Lukata ne demektir?

A) Ödünç verilmiş mal

B) Buluntu mal

C) Değerini yitirmiş mal

D) Sahipli mal

 

 

Cevap:B