Aşağıdakilerden hangisi Kuran'da rüya tabiri yaptığı söylenen peygamberdir?

A) Hz. Davud

B) Hz. Süleyman

C) Hz. İlyas

D) Hz. Yusuf

 

Cevap: D