Aşağıdaki sıfatlardan hangisi Allah'ın zati sıfatlarından biri değildir?

A) İrade

B) Vahdaniyyet

C) Kıdem

D) Muhalefetün li'l Havadis

 

Cevap: A