Türk tarihinin ilk yazılı antlaşması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Varna Antlaşması

B) Margos Antlaşması

C) Anatolyus Antlaşması

D) Kuzey Şansi Antlaşması

 

Cevap: D

"Lale Devri" ifadesini ilk kullanan aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mehmet Refik Altınay

B) Yahya Kemal Beyatlı

C) IV. Murat

D) Kuyucu Murat Paşa

 

Cveap: B

Ay yıldızlı Türk Bayrağının şekli hangi savaşta belli olmuştur?

A) Kurtuluş Savaşı

B) Miryokefalon Savaşı

C) I. Kosova Savaşı

D) Malazgirt Savaşı

 

Cevap: C

İstanbul kaç yılında fethedilmiştir?

A) 28 Mayıs 1453

B) 29 Mayıs 1453

C) 30 Mayıs 1453

D) 31 Mayıs 1453

 

Cevap: B

Osmanlı Devletinin ilk rasathanesini aşağıdakilerden hangisi açmıştır?

A) Takiyüddin Mehmet

B) Ebu Suud Efendi

C) Sabuncu Oğlu Şerafettin

D) Mehmet Fatih Gökmen

 

Cevap: A