Aşağıdaki gelişmelerden hangisi II. Murat dönemine ait değildir?

A) Fetret Devri'ne son vermiştir.

B) Kur'an-ı Kerim'i Türkçe'-ye çevirmiştir.

C) Düzmece Mustafa İsyanı çıkmıştır.

D) Karamanoğullarından Konya, Akşehir ve Beyşehir alınmıştır.

E) İstanbul kuşatılmıştır.

 

Cevap: A

I. Kırım Hanlığı

II. Ejderhan Hanlığı

III. Kazan Hanlığı

IV. Kasım Hanlığı

V. Küçüm Hanlığı

Yukarıdakilerden hangisi/hangileri Timur'un Altınorda Hanlığı'na son vermesiyle ortaya çıkan hanlıklardandır?

A) Yalnız IV

B) I. , II. , III. , IV. , V.

C) I. ve IV.

D) I. , II. , III

E) II. , III. , IV.

 

Cevap: B

Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ortaya çıkan bağlı devletlerden biri değildir?

A) Irak Selçukluları

B) Kirman Selçukluları

C) Suriye Selçukluları

D) Salgurlular

E) Türkiye Selçukluları

 

Cevap: D

Aşağıdaki olaylardan hangisi IV. Haçlı Seferine ait değildir?

A) Aleksios, Bizans hükümdarı olmuştur.

B) Bu seferle Bizans hakimiyetine geçici de olsa son vermiştir.

C) Haçlılar denizden yaptığı seferle Kıbrıs'ı ve Akka'yı almıştır.

D) Katolikler ve Ortodokslar arasındaki çatışma artmıştır.

E) İstanbul'da Latin Devleti kurulmuştur.

 

Cevap: C

Aşağıdakilerden hangisi Kutluk Devleti'nin bir özelliği değildir?

A) Türk adıyla tarihte kurulan ilk devlettir.

B) Parayı kullanan ilk Türk devletidir.

C) Bozkurt ve Ergenekon destanları vardır.

D) Türklere ait ilk milli alfabeyi oluşturmuşlardır.

E) Orta Asya'da ilk Türk devletidir.

 

Cevap: E